Domaci Piscanci Logo

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Namen splošnih pogojev poslovanja na spletni strani Domači piščanci (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) je jasno opredeliti prodajne pogoje spletnega nakupa na spletni strani domacipiscanci.si med ponudnikom Kevin Reja dopolnilna dejavnost na kmetiji in njenimi kupci. Kot kupec je opredeljena vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani domacipiscanci.si ne glede na to ali je šlo za kupca posameznika ali ne. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine domacipiscanci.si (v nadaljevanju: spletna trgovina) so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov, kodeksi za e-poslovanje in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. S spletno trgovino domacipiscanci.si (v nadaljevanju tudi »spletna trgovina«) upravlja Reja Kevin dopolnilna dejavnost na kmetiji, Grgar 10, 5251 Grgar , davčna številka: 93729189, ki je tudi ponudnik storitev na spletni strani Domači piščanci (v nadaljevanju tudi »prodajalec«). Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Domači Piščanci, pravice in obveznosti kupca spletne trgovine in tudi same spletne trgovine ter urejajo poslovni odnos med spletno trgovino in kupcem. Kupca zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa na spletni strani Domači Piščanci (oddaje spletnega naročila z obveznostjo plačila). Obiskovalec spletne trgovine je ob oddaji naročila z obveznostjo plačila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost in strinjanje z njimi.

Registracija kupca

Nakup brez registracije Za nakupovanje na spletni strani Domači Piščanci registracija kupca ni obvezna. Navedeno pomeni, da lahko nakup v spletni trgovini Domači Piščanci opravi vsak kupec zgolj z naročilom želenega blaga z obveznostjo plačila na način, ki je predviden v nadaljevanju teh splošnih pogojev poslovanja. Za potrebe naročila blaga in izvedbe spletnega nakupa na spletni strani Domači Piščanci, vključno z dostavo kupljenih izdelkov, prodajalec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke kupca: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov oziroma naziv pravne osebe, davčno številko pravne osebe in njen naslov/ sedež podjetja. Zgoraj zapisani osebni podatki kupca se pri prodajalcu hranijo le za čas obdelave oddanega naročila in dostave naročenega blaga. Prodajalec jih uporablja izključno za navedeni namen in čas. Nakup z registracijo Uporaba spletne trgovine je mogoča tudi z registracijo posameznega obiskovalca na spletni strani Domači Piščanci. Ob registraciji v sistem spletne trgovine obiskovalec spletne strani Domači Piščanci pridobi uporabniško ime, ki je enako kot njegova telefonske številke ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalci spletne strani, ki opravijo registracijo in ustvarijo uporabniški račun, postanejo uporabniki. Ob registraciji obiskovalca spletne strani prodajalec za potrebe aktivacije uporabniškega računa zbira in obdeluje naslednje podatke: uporabniško ime, geslo in telefonsko številko. Zahtevane podatke uporabnik izpolni preko spletnega obrazca ob kliku na gumb »Registracija« in s tem ustvari oz. aktivira svoj osebni račun v spletni trgovini Domači Piščanci. Z registracijo se uporabnik strinja, da bo na navedeno telefonsko številko prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo. Za potrebe poslovanja oziroma naročila blaga in izvedbe spletnega nakupa, vključno z dostavo kupljenih izdelkov, prodajalec zbira in obdeluje tudi naslednje podatke uporabnika: ime in priimek, naslov, telefonska številka. Te podatke lahko v okviru ustvarjenega računa posamezni uporabnik tudi poljubno shrani, ti podatki se mu nato ob vsakem nadaljnjem naročilu samodejno vpišejo v spletni obrazec pred dokončno oddajo naročila z obveznostjo plačila. V nasprotnem primeru navedene podatke uporabnik zagotovi z izpolnitvijo ob vsaki posamezni oddaji naročila. Za točnost podatkov, ki jih zagotovi uporabnik prodajalec ne odgovarja. Uporabnik se zavezuje, da so navedeni podatki z njegove strani resnični. Vsak registrirani uporabnik dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo med prodajalcem in kupcem. Po veljavnem ZEKom-1 je, pod določenimi pogoji, lahko prodajalec telefonsko številko kupca uporablja za neposredno trženje prodajalca. Načini plačila Prodajalec na spletni strani Domači Piščanci omogoča kupcem naslednje načine plačila: PLAČILO PO POVZETJU PO ZAKLJUČKU NAROČILA Z OBVEZNOSTJO PLAČILA: Kadar se kupec odloči za plačilo po povzetju bo skupaj z dostavo naročenega blaga prejel račun, ki ga mora plačati dostavljavcu. S plačilom po povzetju lahko kupec plača naročeno blago samo z gotovino. Prodajalec kupcu izda ustrezen račun na licu mesta ob dostavi blaga. Ko je račun v celoti plačan z gotovino ima kupec pravico prevzeti blago, prodajalec s tem izgubi vse pravice nad prodanimi artikli. Znesek naročila je enak seštevku vseh naročenih artiklov.

Cene in stroški dostave

Vse cene izdelkov v spletni trgovini Domači Piščanci so navedene v evrih (€) in že vključujejo 9,5% DDV (davek na dodano vrednost). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila z obveznostjo plačila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi prodajalec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke se lahko zgodi, da je podatek o ceni v spletni trgovini napačen. V navedenem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo prodajalec kupcu omogočil takojšen odstop od nakupa, hkrati pa bo prodajalec kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo z obveznostjo plačila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Stroški dostave so BREZPLAČNI pod pogojem doseganja minimalne vrednosti naročila 40 EUR (DDV že vključen). V nasprotnem primeru se strošek dostave zaračuna 4 EUR/naročilo (DDV že vključen), ne glede na število naročenih artiklov, zneska naročila (od 2,00 EUR – 39,99 EUR … DDV že vključen) ali kraj dostave. Nakup oziroma naročilo Po izbiri izdelka v spletni trgovini, ki ga želi kupec kupiti, se mu prikaže v košarici “izbrani izdelki”. Desno zgoraj v nakupovalni košarici se posledično izpiše količina, cena na kom/kg in skupni znesek naročenih artiklov. Če kupec želi odstraniti ali spremeniti naročeno količino izbranega artikla lahko to naredi z dodajanjem ( + ) ali odstranjevanjem izdelka ( - ). Naročilo se odda tako, da se pod izdelki klikne gumb “NAPREJ” in kupec sledi nadaljnjim navodilom (način plačila, naslov dostave, opombe, pregled in oddaja naročila…). Po oddanem naročilu z obveznostjo plačila bo kupec na navedeno telefonsko številko prejel potrdilo naročila z vsemi podrobnostmi naročila. Oddano naročilo lahko kuspec prekliče najkasneje 48 ur pred predvidenim dnevom dostave v oddelku “Naročila” in tako odstopi od oddanega naročila. Po preteku navedene časovne omejitve preklic naročila s strani kupca ni možen. V primeru, da kupec prekliče naročilo po preteku omenjenega veljavnega časa preklica naročila z njegove strani bo vse nastale stroške kril kupec, prodajalec pa mu bo izdan račun posredoval preko elektronske pošte. V tem primeru se datum prejema računa smatra kot datum poslane elektronske pošte kupcu. Kupcu so na spletni strani prodajalca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in prodajalcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Pred oddajo naročila mora biti kupec seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinjati, kar potrdi z označeno kljukico pri napisu “Seznanjen sem in strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja”. V primeru, da kupec tega ne potrdi, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen in se z njimi ne strinja, oddaja spletnega naročila ni mogoča. Kupoprodajna pogodba (naročilo) v slovenskem jeziku je shranjena na strežniku prodajalca v elektronski obliki in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil) spletne trgovine. Kupec, ki nakup opravi brez registracije uporabniškega profila, bo potrdilo o oddanem naročilu prejel na sms. Kupoprodajna pogodba (naročilo) zavezuje prodajalca in kupca. V primeru, ko kupec odstopi od naročila/pogodbe, nosi po Zakonu o varstvu potrošnikov (6. odstavek, 43.č člen) vse neposredne stroške, ki nastanejo z dostavo (v primeru, da kupec naroči izdelke v spletni trgovini in nato zavrne oz. ne prevzame dostavljenega blaga, ponudnik zaračuna dostavo po prevoženi kilometrini od skladiščnega mesta ponudnika, do naslova dostave po tarifi 0,35 EUR/km) in obdelavo naročila. Kupec prevzame lastninsko pravico nad vsemi naročenimi izdelki takrat, ko prodajalec prejme celotno plačilo naročenega blaga s strani kupca, vključno s stroški dostave. Dostava Blago, ki se ponuja na spletni strani Domači Piščanci je na voljo za dostavo samo v Sloveniji, pod pogojem, da je blago predmet tekočih zalog (t. j. blago je na voljo do izčrpanja zalog). Naročeno blago je možno dostaviti izključno na naslov dostave znotraj Slovenije. Spletna trgovina prejema naročila 24 ur na dan. Dostava je izvršena na izbrani dan ob oddaji naročila. Kupec in prodajalec se lahko o drugačnih pogojih dostave tudi osebno dogovorita.

NEZMOŽNOST DOSTAVE

Kadar kupec prodajalcu posreduje neresnične podatke, ki onemogočajo dostavo ali kakorkoli pride do nezmožnosti dostave blaga zaradi krivde na strani kupca se bo prodajalec po najboljših močeh potrudil za realizacijo dostave. Če le-ta po tem še vedno ne bo možna zaradi krivde na strani kupca lahko prodajalec enostransko in takoj odstopi od pogodbe (naročila). Če bodo prodajalcu s tem nastali dodatni stroški lahko prodajalec za le-te bremeni kupca. Prodajalec bo blago dostavil v dogovorjenem roku in v času (dopoldne med 07:00 – 13:00 oz. popoldne med 15:00 – 19:00). Naročeno blago prodajalec dostavlja s svojimi dostavnimi prevoznimi sredstvi, ki so prilagojena za dostavo prehrambenih artiklov in omogočajo neprekinjeno hladno verigo. Osebni prevzem blaga s strani kupca je možen na naslovu kmetije prodajalca (Grgar 10) in je mogoč za vse pravne in fizične osebe po predhodni najavi in dogovoru.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec lahko blago zavrne in odstopi od pogodbe ob dostavi naročenega preko elektronske pošte ali telefonske številke, v kolikor je s strani kupca ugotovljena kakršnakoli neustreznost v kvaliteti dostavljenega blaga. Kupec lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom prodajalca preko elektronske pošte. Prodajalec nima posebnega obrazca za odstop od pogodbe, zadostuje nedvoumna, pisna izjava kupca, iz katere jasno izhaja, da kupec odstopa od pogodbe in zakaj. Blago mora kupec vrniti v nepoškodovani embalaži, izdelek ne sme imeti nobenih znakov uporabe ali poškodb. Obvezna priloga reklamaciji je številka oddanega naročila in kratek opis razloga za reklamacijo. Reklamacijski zapisnik, po ustaljeni praksi in po že vnaprej oblikovanem obrazcu, lahko izpolni tudi dostavljavec prodajalca. V primeru, da dostavljavec oceni, da razlogi za reklamacijo niso upravičeni in ustrezno argumentirani, naročnik pa blaga ne želi prevzeti in plačati, si ponudnik pridržuje pravico zaračunati vse stroške obdelave in dostave naročila. Reklamacije in spori Kupec lahko blago reklamira: če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec dostavil napačne artikle, če naročeni izdelki niso ustrezne kvalitete, imajo neustrezen vonj ali barvo ali kakorkoli drugače odstopajo od kupčevega naročila. Ker se večina blaga v asortimentu ponudnika tehta ob pripravi naročila, si prodajalec pridržuje pravico manjšega odstopanja v količini (v +/-) od dejansko naročene. Kupec lahko blago reklamira ob dostavi oz. najkasneje do 22:00 ure na dan dostave preko elektronske pošte, pri čemer poda vse potrebne podatke, da ponudnik lahko brez težav obravnava reklamacijo (slike spornega artikla, sliko deklaracije spornega artikla, opis razloga za reklamacijo, št. prejetega računa, po katerem je bilo blago kupljeno). V primeru upravičene reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla ali vračilo kupnine. V primeru zamenjave artikla, si prodajalec pridržuje pravico, da blago nadomesti ob naslednji poti v dostavni kraj. Kupec lahko blago, ki je predmet reklamacije, po predhodni najavi (najmanj 1 delovni dan prej) vrne tudi sam v prostore skladišča prodajalca, stroške vračila pri tem v celoti krije kupec. V kolikor kupec želi blago vrniti na stroške prodajalca se mora o tem dogovoriti s prodajalcem. Zaradi izjemno strogih zahtev pri zagotavljanju neprekinjene hladne verige za hitro pokvarljivo blago, med kar štejemo predvsem sveže meso lahko prodajalec odgovarja za kvaliteto blaga le do trenutka, ko je z blagom v dejanskem stiku, zato kasnejših reklamacij prodajalec ne bo obravnaval, za ustreznost kupčevega ravnanja s kupljenimi izdelki pa prodajalec ne odgovarja. Pri reklamacijah in sporih druge vrste se prodajalec po vseh svojih močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali preko elektronske pošte. Vse prejete pritožbe bo prodajalec obravnaval v čim krajšem možnem času (najkasneje v 10 delovnih dneh) in kupca o postopku reševanja vseskozi obveščal, pri čemer se bo prodajalec prizadeval spore reševati sporazumno in izvensodno.

Varstvo osebnih podatkov

Kevin Reja dopolnilna dejavnost na kmetiji obdeluje naslednje osebne podatke kupca, pridobljene preko spletne trgovine: Podatki za registracijo za spletno nakupovanje: ime in priimek (oziroma naziv, davčno številko, sedež podjetja), naslov prebivališča, naslov dostave, telefonska številka, IP naslov, datum zadnje prijave, datum kreiranja računa. Podatki ob spletnem nakupu oz. oddaji naročila: ime in priimek (oziroma naziv, davčno številko, sedež podjetja), naslov prebivališča, naslov dostave, telefonska številka, naslov elektronske pošte, način plačila, način dostave, izdelki, ki jih je posameznik kupil, morebitni drugi podatki, ki bi bili potrebni za sklenitev pogodbe oziroma izvedbo naročila. Podatki kupca v zvezi s spletnim nakupom – morebitne pritožbe, reklamacije, uveljavljanje drugih zahtevkov: ime in priimek (oziroma naziv, davčno številko, sedež podjetja), naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o času in vsebini in načinu reševanja teh zahtevkov, podatki o času nakupa, vsebini zahtevka, komunikaciji s stranko, rešitvi zahteve in drugi podatki, ki so potrebni za rešitev pritožbe, reklamacije oziroma drugih zahtevkov, ki jih uveljavlja kupec. Obdelava osebnih podatkov posameznikov pri upravljavcu osebnih podatkov poteka izključno na podlagi in v okviru pravnih temeljev za obdelavo osebnih podatkov iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki zbrani za namen izvedbe spletnega nakupa se obdelujejo na pravnem temelju pogodbe oziroma dogovora (člen 6/I točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov). Ker je dostop do spletne strani mogoč brez registracije in uporabniškega računa, upravljavec osebne podatke posameznikov (to je vsakogar, ki obišče ali na kakršenkoli način pogleduje oz. brska po spletni trgovini ter tudi kupcev in uporabnikov, zaradi narave storitev dostopa do spletne strani, obdeluje tudi na osnovi zakonitega interesa (člen 6/I točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov) za namen zagotavljanja varnega delovanja spletne trgovine, statistiko in analitiko obiskov, zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran. V tem primeru upravljavec spremlja naslednje podatke, ki bi lahko služili identifikaciji: IP-naslov računalnika, vrsta brskalnika, datum in čas dostopa ter obiska spletne strani. V določenih primerih upravljavec zaproša obiskovalce in kupce spletne trgovine za podajo privolitev (6/I člen točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov) v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen oblikovanja in posredovanja njihovim interesom, zanimanjem, zmožnostim ipd. prilagojenih ponudb blaga in storitev. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelajo o posamezniku so natančno naštete v povabilu k privolitvi. Prav tako upravljavec obiskovalce spletne trgovine naproša za privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja elektronskih novic. Skladno z določilom 158/II ZEKom-1 bo prodajalec spletnim kupcem, na posredovani elektronski naslov ob spletnem nakupu, posredoval elektronske novice, v kolikor spletni kupec vnaprej ne odkloni prejemanja elektronskih novic s strani prodajalca. Prejem elektronskih novic lahko kupec zavrne tudi kadarkoli pozneje (odjava od prejema elektronskih novic), ob prejemu vsakega elektronskega sporočila. Osebne podatke prodajalec obdeluje zgolj za namene, za katere so bili zbrani. Osebni podatki, zbrani na podlagi privolitve (soglasja), se bodo obdelovali do preklica privolitve. Ostale pridobljene osebne podatke prodajalec hrani do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oz. najpozneje do poteka zastaralnih rokov, v okviru katerih lahko ena ali druga stran uveljavlja zahtevke, izvirajoče iz sklenjenega posla. Prodajalec se obvezuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta Domači Piščanci v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strain Kevin Reja dopolnilna dejavnost na kmetiji in njegovih obdelovalcev osebnih podatkov, ki jih bodo obdelovali izključno v imenu in za namen ter za račun Kevin Reja dopolnilna dejavnost na kmetiji.. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki se bo ravnalo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in nacionalno zakonodajo.

Ukinitev registracije

Če želi posameznik ukiniti registracijo v spletni trgovini Domači Piščanci, to sporoči na elektronski naslov. Za preverjanje pristnosti podatkov bo posameznik kontaktiran s strani prodajalca, ki bo dokončno potrdil ukinitev registracije. Zahtevek za ukinitev registracije mora biti poslan iz osebnega elektronskega naslova posameznika.V roku 15 dni od prejema zahteve za ukinitev registracije bo prodajalec zbrisal osebne podatke posameznika. Pošiljanje in odjava od elektronskih novic Vsak obiskovalec spletne strani Domači Piščanci ali spletne trgovine Domači Piščanci se lahko prijavi na prejemanje elektronskih novic prodajalca. Spletnim kupcem prodajalca je pošiljanje splošnih elektronskih novic prodajalca na njihov elektronski naslov dopustno na podlagi in ob spoštovanju določil 158/II ZEKom-1 v primeru, da je kupcu ponujena jasna in izrecna možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo njegovega elektronskega naslova takrat, ko so pridobljeni njegovi podatki za stike in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec že takoj ni zavrnil takšne uporabe. Obveščanje kupcev o elektronskih novicah prodajalca poteka le na podlagi kupčeve izrecne privolitve, ki jo lahko poda v procesu nakupa. Od prejema elektronskih novic se lahko posameznik kadarkoli brezplačno odjavi, tako da pošlje preklic soglasja na elektronski naslov ali pa tako, da v poslanem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo v sporočilu.

Odveza odgovornosti

Prodajalec se po vseh svojih močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani Domači Piščanci. V primeru spremembi cene bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil takojšen odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Poleg tega prodajalec prodaja artikle, ki jih je pred izdajo potrebno tehtati, zato se količine (v kg) na naročilu smatrajo kot okvirne, prodajalec pa si pri tem pridržuje pravico v odstopanju količine (v +/-) od dejansko naročene. Čeprav se prodajalec trudi na spletni strani Domači Piščanci zagotoviti dejanske fotografije prodajnih artiklov se vse fotografije na spletni strani smatrajo kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. V skladu z ustaljeno prakso, se cene in način pakiranja prodajnih artiklov lahko tedensko spreminjajo glede razpoložljive zaloge prodajalca. Ob tem si prodajalec pridržuje pravico do sprememb cen in ostalih podatkov brez predhodnega opozorila. Končne določbe Za vsa vprašanja, ki niso urejena v teh splošnih pogojih, se uporabljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, Obligacijskega zakonika in drugih veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji oz. slovensko pravo. Morebitne spore bosta pogodbeni stranki primarno reševali izvensodno in sporazumno. V kolikor do sporazuma ne pride, je za spore, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja, pristojno sodišče v Novi Gorici. Neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost preostalih določb, ki ostanejo veljavne in zavezujoče. Neveljavne določbe se nadomestijo z veljavnimi. Enako velja za morebitne opustitve določb teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji stopijo v veljavo dne 1.8.2021 in veljajo do preklica oz. sprememb.